Párová terapia a poradenstvo

Párová terapiaJe viacero odborných termínov pre párovú terapiu (manželská terapia, manželské poradenstvo, párové poradenstvo). Odhliadnuc od toho či ste vy a váš partner manželmi alebo nie, proces práce s pármi je viac menej rovnaký. Ústredným zameraním párovej terapie je nadviazať alebo vylepšiť komunikáciu medzi partnermi. Po úvodnom stretnutí, na ktorom spolu odkryjeme dôvody, ktoré vás viedli k zváženiu párovej terapie, si stanovíme ciele pre našu spoločnú prácu. Tieto ciele sa môžu zameriavať na zníženie konfliktov a intenzity hádok, rozvíjanie spoločného rodičovstva, skvalitnenie intímnych vzťahov, hľadanie cesty k  človeku, na ktorom Vám záleží. V niektorých prípadoch nemusí byť cieľom párovej terapie zotrvať vo vzťahu,  ale prísť na spôsob ako sa čo možno najpokojnejšie rozísť, najmä ak ste rodičmi a vo vzťahu sú Vaše deti. V párovom poradenstve môžu aj rodičia nežijúci spoločne nájsť priestor na dialóg o ďalšej výchove a starostlivosti o svoje deti. Nie je nezvyčajné, že na začiatku terapie je jeden partner motivovaný viac ako druhý, to  sa však počas spolupráce môže meniť.