Psychologické poradenstvo a psychoterapia pre dospelých

Sú chvíle a obdobia, kedy cítime, že niektoré situácie už nezvládame, že si prestávame rozumieť so svojimi blízkymi, že nemáme chuť alebo nevládzeme zdolávať prekážky, ktoré máme pred sebou. Možno sa však len chceme pozrieť späť, lepšie sebe samému porozumieť, nájsť si svoje vlastné ťažisko a ukotvenie, či naopak rozhodnúť sa pre niečo nové. 
Kamarát alebo partner niekedy nestačí. Možno práve preto, že chce veľmi pomôcť, ale nedokáže vidieť náš život našimi očami, vie nám poskytnúť podporu, ale nemôže poznať riešenie. A my sami môžeme mať pocit, že ho svojimi problémami obťažujeme.

Viera v schopnosť človeka porozumieť sebe samému, vedieť využiť svoje vlastné vnútorné zdroje a sily a prehodnotiť alebo presmerovať svoj život tak, aby bol viac naplnený, je základným východiskom mojej práce v psychologickom poradenstve aj v psychoterapii. Spoločne sa pozrieme na rôzne súvislosti vašich ťažkostí, na ich vzájomnú kontinuitu, aby ste Vy sami mali možnosť rozhodnúť sa, čo je pre Vás najlepšie a nájsť tak riešenie vlastné jedine vám.

„Byť bližšie k sebe samému dáva šancu byť bližšie k ostatným.“