Psychologická starostlivosť vo vzťahu k deťom, mládeži a ich rodičom

Mnohé stretnutia s rodičmi ma stále viac presviedčajú, že každý z nás si želá byť čo najlepším rodičom pre svoje dieťa. Snažíme sa vytvoriť mu dostatočný priestor pre jeho vývin, no nie vždy sa to darí. Niekedy je príčina zjavná, niekedy ju musíme spoločne dlhšie hľadať a niekedy ani nemusí byť v nás. Nikdy však nie je neskoro zmeniť to, ako sa na seba pozeráme, ako spolu hovoríme a žijeme. Práve preto, že nám na sebe záleží.

Problematika dieťaťa, jeho vývinu, osobnostných, vzdelávacích  a výchovných ťažkostí, tvorí ťažisko mojej psychologickej praxe. Pri čom Vám môžem pomôcť:

 • Nie ste si istí ako sa Vaše dieťa vyvíja.
 • Trápite sa s jeho vzdorovitosťou.
 • Máte pocit, že je príliš úzkostné, bojazlivé.
 • Nie ste si istí, či nie je potrebné ho cielenejšie pripraviť pre nástup do školy.
 • Adaptácia na školskú prácu je ťažšia ako ste predpokladali.
 • Má vzdelávacie ťažkosti v jednej alebo viacerých oblastiach.
 • Neviete prísť na príčinu jeho ťažšej koncentrácie pozornosti alebo hyperaktivity.
 • Máte pocit, že je nadané, chcete hľadať spôsoby ako ho viac podporovať.
 • Vaše dieťa je samotárske, má málo kamarátov.
 • Neviete si poradiť s problémami v jeho správaní.
 • Chcete viac vedieť o jeho prežívaní.
 • Záleží vám na tom, aby obdobie počas a po rozvode bolo pre Vaše dieťa čo najmenej zraňujúce.
 • Máte pocit, že váš vzájomný vzťah sa narúša, že sa vzďaľujete .
 • Chcete poznať jeho limity,  intelektový vývin, záujmy a  pomôcť mu nasmerovať jeho ďalšie vzdelávanie.
 • Vaše dospievajúce dieťa má pochybnosti o ďalšom profesionálnom smerovaní, výbere vysokej školy.

Pred zahájením našej spolupráce Vám navrhujem krátke stretnutie, pre možnosť nadobudnutia dôvery a väčší pocit bezpečia. Podľa charakteru problémov načrtneme možnosti psychologického vyšetrenia alebo poradenstva a  jeho rozsah. Vy zvážite, či do vzájomného vzťahu a spolupráce vstúpime. Táto konzultácia je bezplatná.