Platobné podmienky

Psychologická diagnostika 40 € / 60 min
Psychologické poradenstvo a interpretácia výsledkov vyšetrenia dieťaťa s rodičmi 40 € / 60 min
Individuálna psychoterapia a poradenstvo (deti, dospelí)

40 € / 60 min

Rodinná terapia a poradenstvo 65 € / 80 min
Párová terapia a poradenstvo 65 € / 80 min
Psychoterapia v rámci psychoterapeutického výcviku 30 € / 50 min
Supervízia individuálna 40 € / 60 min
Supervízia skupinová 60 € / 60 min
Správa zo psychologického vyšetrenia pre potreby školského zariadenia 20 €
Výpis zo psychologického vyšetrenia pre potreby lekára 15 €
Komplexná správa zo psychologického vyšetrenia pre potreby ÚPSVaR, polície, súdu 30 €
Konzultácia, poradenstvo v (pred)školskom zariadení,  pozorovanie dieťaťa (v rozsahu 45 -60 min) 60 €
Odborné semináre, besedy, workshopy - cena dohodou
Konzultácia s rodičom pred prvým vyšetrením dieťaťa je bezplatná

Pracovisko nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.

Platobné podmienky s účinnosťou od 1. 11. 2022.