Platobné podmienky

psychologická diagnostika (deti a mládež) 30 € / 60 min
každá ďaľšia začatá polhodina 10 €
(v cene je zahrnutá administrácia, vyhodnotenie, testový materiál, rozsah psychologickej diagnostiky závisí od cieľov vyšetrenia a veku dieťaťa)  
psychologické poradenstvo a interpretácia výsledkov vyšetrenia dieťaťa s rodičmi 25 € / 60 min
individuálna psychoterapia (deti, mládež do 18 rokov, študenti)

20 € / 60 min

individuálna psychoterapia, poradenstvo (dospelí) 25 € / 60 min

individuálna psychoterapia v rámci psychoterapeutického vzdelávania

15 € / 60 min

rodinná terapia 40 € / 75 min
párová terapia a poradenstvo 40 € / 75 min
supervízia 25 € / 60 min

kompletná správa zo psychologického vyšetrenia
(pre potreby (pred)školského zariadenia, iného poradenského zariadenia, pre potreby rodiča a ďalších inštitúcií)

15 €

krátky nález z psychologického vyšetrenia pre potreby lekára

7 €

konzultácia dieťaťa v (pred)školskom zariadení 20 €

konzultácia dieťaťa v (pred)školskom zariadení spojená s pozorovaním dieťaťa

30 € / 45-60 minút
odborné semináre, besedy, workshopy - cena dohodou
prvá konzultácia rodičov pred vyšetrením dieťaťa je bezplatná

Dohodnuté termíny sú považované za záväzné pre obe strany. Prípadné zmeny je potrebné oznámiť minimálne 24 hodín dopredu. Po neavizovanej alebo neskoro avizovanej neúčasti je účtovaný poplatok 50% z ceny plánovaného vyšetrenia.

Pracovisko nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.

Cenník je platný od 1. 6. 2016.