Psychologické služby vo vzťahu k školským zariadeniam, občianskym združeniam a iným organizáciám

Besedy, prednášky, workshopy, skupiny osobnostného rastu....

Po vzájomnej dohode so školskými zariadeniami, materskými centrami, či občianskymi združeniami uskutočním besedy pre rodičov, odborné semináre pre pedagógov na rôzne témy z oblasti osobnostného a vzdelávacieho vývinu detí a mládeže.

Skupiny osobnostného rastu sú zamerané na lepšie sebapoznanie, poznanie  nielen svojich slabších stránok, ale tiež osobnostných kvalít. Môžu  ukázať cestu k lepšej výchovnej kompetentnosti, lepšiemu vzájomnému porozumeniu v medziľudských vzťahoch. Sú preto  nápomocné nielen pre rodičov, ale tiež pedagógov, pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a pod.